E Arşiv

E Arşiv


e- Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzen kurmak, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamaya verilen addır.  e- Fatura kapsamı dışında yer alan firma veya tüketici pozisyonundaki bireylere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenerek şekillenmesi durumuna ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak getirmektedir.

Uygulamadan etkin bir şekilde yararlanmak adına mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları önemli olan durumlardandır.

Süreçte Hız

Logo e-Arşiv uygulaması, fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırma sorumluluğunda olan  firmaların operasyonel olan çalışma yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olacak olan uygulamadır. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunarak müşterilerine kolaylıklar kazandırmakta, uygulamanın işlevselliğini arttırarak tercihini yükseltmektedir.

Veri Erişimi

Logo e-Arşiv uygulaması sayesinde müşteriler verilerine en hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmektedir. İstenilen anda istenilen duruma erişim mümkün olmaktadır. Sadece güncel faturaların değil geçmişe dönük uygulamaların da tespit edilmesi sağlanmalıdır. Böylece fatura kayıpları önlenerek süreç kontrol altında tutulmaktadır.

Maliyetlerde Azalma

Logo e-Arşiv uygulaması iş gücü, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyet düzeyinde azalmalar göstermektedir. Maliyetlerde düzenlemelere ve kullanıcılara uygun olan sorun çözümlerine de yardımcı olarak süreçte aktif ilerlemeye katkı sağlamaktadır. Tasarruf düzeninin kurulmasında gerekli etki sahibi olarak uygun sürecin kurulması önemle gerekli olmaktadır.

Hızlı Kullanıma Alım

ERP (kurumsal kaynak planlama) , işletmelerin sahip olduğu tüm kaynaklarını (insan kaynakları fiziksel kaynaklar finansal kaynaklar) bir araya toplayarak uçtan uca iletilmesini ve verimli olarak kullanılmasına katkı vermek  ya da desteklemek adına gelişim gösteren sistem ve yazılımların genel ismidir. Logo e-Arşiv uygulaması, işletmelerinizin süreçlerine ve kullandığınız ERP sorun çözümlerine kolay ve hızlı entegre olma özellikleri taşımakta ve kullanıcılara geniş tercih imkanları sunarak süreç içerisinde rahat hareket edilmesine yardımcı olmaktadır.

image1 Top