E Çözümler Ve E Defter

E Defter


e-Defter, kanunlar gereği tutulup kayıt altında olması zorunlu olacak olan yevmiye ve büyük kayıtların dijital ortamda tutulması, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemlere verilen addır. Saklanması gerekli olacak olan tüm kayıtlar standart bir xml formatı ile hazırlanmaktadır. Bu uygulama ile beraber daha hızlı ve düzenli bir denetim yapılması hedeflenmiştir. e-Defter formatını kullanan firmalar kağıt ortamında defter tutmamakta ve daha tasarruflu sistemlerin kurulmasını amaçlamaktadır. İşletmeler e-defter sistemini tercih etmeye başladıkları tarih boyunca fiziksel defterleri için kapanış tasdiki yaptırmaları gerekmektedir. E-Defterin pek çok avantajı mevcuttur;

  • e-Defter uygulaması aracılığı ile birlikte dosyalarınız güvenli bir ortamda saklanmış olunur.
  • Sayfa adedine göre kağıt basılmalı ve de notere onaylatmak gereklidir.
  • Mürekkep masrafına çözüm bulunmuş olunacaktır.
  • Defterler için yazıcıdan çıktı alma durumuna gerek kalınmamaktadır.
  • Arşiv maliyetini kaldırmakta  ve  zaman harcaması da  kısıtlanmaktadır.
  • Doğayı koruyarak fazladan maaliyete de son vermiş olursunuz.

 

Güvenilir Çözüm

Logo e-Defter çözümü, değişim içerisinde olan mevzuata göre güncellenir. GİB standartları ile birlikte uyumlu yapıya sahip olan işlemlerinizi yasalarla uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlamaktadır.

ERP Çözümleriyle Entegrasyon

Logo e-Defter uygulaması, sadece Logo ERP çözümlerini kullanan firmaların değil, Logo kullanıcı konumunda olmayan firmaların ihtiyaçlarına da çözüm önerileri sunmaya önem vermektedir.

Azalan Maliyetler

Logo e-Defter uygulaması ile birlikte baskı, kağıt, arşivleme ve kartuş masraflarından tasarruf elde etme amaçlanmaktadır. Ek olarak işgücü, zaman ve onay maliyetleri gibi pek çok maliyetlerden de tasarruf edilmiş olunmaktadır.

 

Denetimde Hız ve Kolaylık

Logo e-Defter uygulaması, tüm e-kayıtların güvenli bir şekilde tutulmasına olanak vermektedir. Güvenle taşımanızı sağlayarak denetim süreçlerinde işlemlerde kolaylık sağlamaktadır. Uzaktan erişim kolaylığı ile Logo e-Defter çözümlemeleri, işinizi yer ve zamandan bağımsız yönetimlerinizi mümkün tutmaktadır.

e-Defter Uygulamasını Kullanmaya Başlamak Adına

Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması geremektedir. Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmesi ve takiben yüklenmesi önemlidir. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmelidir ve ava ürününe aitliği mevcut olan son versiyonu kurmanız da gerekli olmaktadır. 

image1 Top