Bordro Plus

Bordro Plus


İnsan kaynakları departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve hatasız bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyan Logo Bordro Plus çözümü, işlem takibinin kolayca ilerletilmesi bakımından operasyonel maliyetleri de düşürmektedir. Bordro işlemlerini işletmeler dışarı destek almadan kendileri yönlendirebilmektedir. Yapılacak olan her işlem yasal düzene uygun olarak hatasız ve bordro yönetimi ile gerçekleştirilebilmektedir. Şirket dışı hizmet alınmaksızın maliyet ve iş gücünden tasaruf edilmiş olunuyor.

  • Güncel mevzuata uygunluk

Logo Bordro Plus, standart olarak kullanıcılara sunulmuş olan Sicil Yönetimi modülü ile, sicil kartları ve tüm güncel yasal evrakların oluşumu ve takibini kolay bir şekilde yapmaya olanak vermektedir. Çözümün Dokümantasyon Takibi özelik sistemi ile, sicille ilişkili olmuş olunan dosyalara hızlı erişim kazandırılırken, oluşturulan Zaman İzli Kayıtlar da tüm sicil ve kanun bilgilerindeki değişimlere noksansız bir biçimde ulaşmayı ve bu bağlamda geçmişe dönük rapor düzeneyi kurmaya olanak sağlamaktadır.  

  • Bordrolar personele hızla iletilir

Logo Bordro Plus, personele ait bordro hesap düzenleri adına gerekli olacak olan tüm özlük bilgisi ve tahakkuk işlemlerinin Bordro Yönetimi modülü yardımı ile kolayca yapılmasını, hesaplama dönemlerinin de ödeme günlerine göre düzenlenebilmesine katkı sağlar. Düzenlenen maaş bordroları, tüm çalışan kişilere şifreli olarak e-postayla gönderilmektedir. Bu sayede insan kaynakları departmanının iş gücünde ve kağıt maliyetlerinde ciddi bir düzen sağlanmış olunmaktadır. 

  • İlgili kurumlarla hızlı iletişi söz konusudur

Sosyal Güvenlik Kurumu yasal düzenlemelerine tam uyumlu olarak faaliyet gösteren Logo Bordro Plus ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, İşe Giriş Çıkış Belgesi, e-Bildirge gibi belgeler hazırlanıp sistem içinden SGK’ya aktarım yapmak mümkün olmaktadır.  

  • Bordrolar aylık e posta ile gönderilmektedir

Logo Bordro Plus, bordro hesap düzenlemeleri adına gerekli her türlü özlük bilgisi ve tahakkuk işlem süreçlerinin Bordro Yönetimi modülü ile kolay ve hatasız bir biçimde gerçekleştirilmesinin, hesaplama dönemlerinin de ödeme günlerine göre uyarlanabilmesine katkı sağlamaktadır. Hazırlanan maaş bordroları, tüm çalışan bireylere şifreli olarak e-postayla dönerilmektedir. Böylece iş yükü ve kağıt maliyetleri ciddi oranda azalmaktadır. 

  • Prim hesaplamada kolaylıklar sağlanır

Logo Bordro Plus, personelin iş devamlılığı ve puantaj hesaplama süreçlerini de kolaylaştırıcı etkilere sahiptir. Tablolama Aracı ile tüm puantaj bilgileri hızlı bir şekilde işlenerek sisteme aktarım yapılabilir. 

  • Verilere dayalı bütçe tahminleri

İsteğe bağlı olarak yürütülen Logo Bordro Plus Ücret Simülasyonu modülü, çalışan bireylerin tüm zam oranlarını yıllık ve çeyrek dönemler dikakte alınarak, zaman kısıtlaması meydana gelmeden hesaplayarak bütçe simülasyonu düzenlemektedir. 

  • Bireysel emeklilik işlemleri

Logo Bordro Plus çözümünün isteğe bağlı modüllerinden biri olan BES Otomatik Katılım Entegrasyonu modülü, bireysel emeklilik şirketleri ile uygulanan entegrasyonlar yardımı ile operasyonları hızlı ve etkili bir biçimde yönetmektedir.

image1 Top