j-HR

j-HR


Web tabanlı yapı süreçleri yardımı sayesi ile insan kaynakları işlemlerinde her an, her yerden erişimi kolaylaştıran yeni insan kaynkalrı çözümü Logo j-HR süreçten ve bulunulan mekandan ayrı çalışma olanaklarını vererek İnsan Kaynakları ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve süreç bakımından hız vermektedir. İnsan kaynakları sistemlerinin doğru bir biçimde yönlendirilmesi, şirketin genel performansı ve finansal sonuçları bakımından doğrudan etkiler ortaya koymaktadır. Bir işletmenin en değerli varlığı olacak olan insan kaynağının yönetim sürecinde tüm adımların etkili, güvenilir, şeffaf, hızlı ve esnek yapıya sahip olabilmesi büyük önem gerektirmektedir. Web tabanlı yapı sayesinde insan kaynakları yönetimini zamandan ve mekandan ayrı olarak tutan Logo j-HR, hem ücret yönetimi, hem personel yönetimi hem öneri sistemlerinden eğitim yönetimi ve bordro işlemlerine kadar pek çok nitelikte olan insan kaynakları süreçlerini verimli bir biçimde yönetmeyi amaçlamaktadır. Ek olarak belirtilmesi gerekirse Logo j-HR bünyesindeki faaliyet gösteren yönetici portalları da iş aşamalarında yapılan işlemleri kısaltırken verimlilik arttırılmaktadır. Logo j-HR, yine Logo imzalı j-Platform ERP ve eLogo imzalı İSG çözümlemeleri ile de tam entegre olarak çalışma içerisinde olmaktadır. Bu entegrasyon çerçevesinde, Logo j-HR'daki veriler gerek ERP gerekse İSG çözümlemelerine doğrudan aktarım sağlamaktadır. İnsan kaynağının yeterli ve etkili şekilde yönetilmenin sorunu, organizasyon düzenini iyi tanımlamaktan ve etkili yönetim süreçlerini kurmaktan geçmektedir. Bu durumun gerekliliğini ve önemini çok iyi bilen Logo j-HR, kapsamlı organizasyon yönetimi ile şirket genelindeki insan kaynağını uçtan uca tanımlamayı ve yönetimini sağlamaktadır. Kullanımı oldukça kolay olarak tasarlanan sürükle-bırak özelliğiyle, şirketin organizasyon şemaları kolaylıkla düzenlenmektedir. Tasarlanan şema, tercihe uygun olarak dikey ya da yatay şekilde şekillenebilmektedir. Bu düzenleme adımlarında gerçekleştirilen tüm değişmeler, istendiğinde geri alınabilmektedir.

image1 Top