Tiger HR

Tiger HR


  • Özlük işlerinde zaman tasarrufu sağlar.

Logo Tiger HR Özlük Yönetimi modülü, tüm çalışan bilgilerini tek noktada toplamaktadır. Buna ek olarak tek ekran üzerinden gösterimini de sağlamaktadır. Böylelikle insan kaynakları ekipleri süreçten ve iş gücünden tasarruf etmektedir.  

  • Tüm bilgiler kayıt altında tutulur.

Logo Tiger HR Organizasyon Yönetimi Modülü, tüm çalışanların işletme bakımından gerekli bilgilerini kayıt altına alarak raporlamaktadır. Böylece insan kaynakları yönetim sistemini kolaylaştırılmaktadır.

  • Daha kolay izin süreçleri

Logo Tiger HR, insan kaynkarı departmanlarının sorumluluğunda olan ciddi bir iş yükü oluşturan izin süreçlerini kolaylaştırmak adına İzin Yönetimi modülünü ortaya koymaktadır. Çalışan Portalı ile eşgüdümlü hareket halinde olan modül, çalışanların girdiği tüm izin talepleri ve bilgilerinin sistemde gözlenebilmesine olanak sağlamaktadır. 

  • Çalışan eğitimlerinde otomasyon

İnsan kaynakları departmanları bakımından çok zaman ve emek gerektiren eğitim süreçleri, Logo Tiger HR Eğitim modülü aracılığı ile otomatik hale gelmekte ve önemli tasarruf kazanmaktadır. Logo Tiger HR ile eğitime yapılması gerekli olacak olan yatırımlar ve ayrılacak kaynaklar kolayca belirlenmektedir. Yıllık bütçe ve eğitim düzenlemeleri buna uygun düzenlenebilmektedir.

  • Çalışan geribildirimleri

Logo Tiger HR Anket Yönetimi modülü, farklı soru tiplerinde sorularla kolayca anket oluşturmayı sağlayarak çalışanlardan geri bildirim alarak planlama yapmayı kolaylaştırmaktadır. Ankete katılanlar, cevaplarını doğrudan Çalışan Portalı vasıtası ile insan kaynakları departmanına yönlendirebilmektedir. 

  • Objektif olarak performans değerlendirme

Analitik ve objektif performans değerlendirme imkanı veren Logo Tiger HR Performans Yönetimi modülü, veri bazlı kurgulaması ve şeffaf yapısı aracılığı ile çok daha hızlı ve kesin sonuçlar vererek kullanıcılara olanaklar sunmaktadır.  

  • İş alımlarında kolaylıklar sağlama

Logo Tiger HR İşe Alım modülü, işe alım sürecinin tamamını standardize etmektedir. Daha hızlı yönetmeye yardımcı olan bir çözüm olarak ilk adımın daha güçlü bir şekilde atılmasına yardımcı olmaktadır. Modül, Türkiye’nin en önemli insan kaynakları şirketlerinden Yenibiris.com ile eşgüdümlü olarak ilerlemektedir. Logo Tiger HR yalnızca insan kaynakları departmanlarınca tercih edilebileceği gibi, işletmeye özel bir İşe Alım Portalı kurularak adayların LinkedIn hesapları ile doğrudan başvuru alınması da sağlanabiliyor.

  • Çalışan Portalı

Logo Tiger HR Çalışan Portalı, her çalışan bireyin kendisi veya şirket ile ilgili bilgi düzeyine kolaylıkla erişilmesine olanak sağlamaktadır. Self-servis insan kaynakları olarak ifade edilen bu uygulama, şirket ile çalışan arasında olan bağlantı şeffaflığını pekiştiriyor. Portala kişisel şifreleriyle giriş yapan personel izin, fazla mesai, eğitim vs alanlarda güncel durumunu kolaylıkla takip etmekte ve taleplerde bulunabilmektedir. Şirketler ile ilgili tüm haberlerin ve duyuruların düzenlenebildiği, giriş yapılabildiği Portal, aynı zamanda kurumsal bir iletişim platformu da sunmaktadır.                                                        

image1 Top