Logo Mind Budget

Logo Mind Budget

Logo Mind Budget


logo-mind-budget

Uygulama kullanıcılarına kolaylık kazandırmakla beraber birlikte hataya kapalı veri girişi özelliği de kazandırmış olmaktadır. Bu özelliği aracılığı ile çalışanlar, organizasyon şemaları ve bütçe kalemlerine kadar pek çok özelliği etkin bir şekilde tanımlamaktadırlar. Bütçelerini düzenleyerek hızlı bir şekilde uygulamaya alırlar.

logo-mind-budget

Çalışanlar genel bir bütçe düzeni çerçevesinde olan parçalara uygulanan parametreleri esnek olarak da tanımlayabilmektedirler. Bütçeler;

  • Alt bütçeler
  • Organizasyonlar
  • Boyutlar ile de tanımlanabilmektedir.

logo-mind-budget

Konsolidasyon özellikleri kullanıcılara esnek çalışma rahatlığını kazandırmaktadır. Bütçeler arası denge kurarak uyum desteklemesi yapmaktadır. Ek olarak konsolidasyon özellikleri şu şekilde ifade edilebilmektedir:

  • Kurumlarda satış
  • Pazarlama
  • Yatırım

Bu özellikler bütçenin doğru ve etkin kullanımı ile şekillenmektedir.

logo-mind-budget

Kullanıcıların her alanda işini kolaylaştıracak, etkili sonuçlar alacak sistemi kurmaktadır. Ayrıntılı bütçe kalemleri arasında denge kurmak olanaklı hale gelmektedir. Ürünlerin işlevsel not alma özelliği bu alanda kullanıcılara yardımcı olmaktadır.

logo-mind-budget

Bütçe hazırlama işlemi; bir takım işidir. Aynı zamanda güvenli bir ortamda ilerletilmesi gerekli olan bir faaliyettir. Kullanıcı dostu olan arayüzler kolay kullanımıyla yeni kullanıcılar tarafından da kolayca benimsenir. Daha hızlı uyum sağlanmaktadır. Ayrıntılı yetkilendirme özelliği sayesinde de yöneticilere büyük bir esneklik kazandırmaktadır.

logo-mind-budget

 

  • Nakit akış raporu
  • Gelir tablosu
  • Bilanço gibi finansal raporlarına ek olarak bütçe çözümü ile birlikte kullanımına sunulmaktadır.

Logo Mind Budget İş Analitiği Çözümü, kaynağından bilgileri almakta ve kullanıcılara kolayca anlamlandırabileceği ve yüksek etkileşim sunacak olan ekranlar aktarmaktadır.

logo-mind-budget

UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) uyumluluğu sayesinde küreselleşen dünya pazarında aktif olarak yer alan ve yabancı yatırımcıların ilgsini çekmekte olan şirketleri, paydaşları sebebi ile yeni bir bütçe hazırlığı yapma durumundan da kurtmaktadır. Anlaşılabilir ve ortak dili konuşabilen pozisyon almalarına olanak sağlamış olmaktadır.

Logo’nun pazar lideri ERP çözümleri; Tiger 3 Enterprise, Tiger 3, ürünleri ile hazır entegrasyon imkanı sunmaktadır.

image1 Top