Logo Mind Navigator

Logo Mind Navigator

Logo Mind Navigator


logo-mind-navigator

Logo Mind Navigator'ın Logo ERP programı MS Excel arasında bağlantı kurulma ihtimali vardır. Kurduğu dinamik bağlantı aracılığı ile sistemde yer alan bilgilere online ulabilirken istediğiniz rapor ve grafikleri güncel olarak alabilmektesiniz. Prog¬ram¬dan elde edilecek olan tüm ra¬por¬la¬rın tümünü Ex¬cel'de de oluşturmanıza olanak sağlanmaktadır.

logo-mind-navigator

Satışların dağılımı, mal dağılımı siparişlerin dağılımı, tahsilatların ve ödemelerin dağılımı, malzeme durumu, cari hesapların durumu, nakit durumu gibi pek çok modüle ilişkin o andaki gerçek durumu gözlemlemenize yardımcı olacak olan ayrıntı içeren dağılım tablolarını kullanarak grafikler oluşturmak mümkün olmaktadır

logo-mind-navigator

Hazırlanan tablolardan yeni bir senaryo ortamı hazırlayabilirsiniz. Diğer konulardan etkilenme düzeyinizi de takip edebilirsiniz.

logo-mind-navigator

Raporlamaların niteliği işletmeler için oldukça önem taşımaktadır. Özelleştirilmiş raporlamalar sayesinde ihtiyaca uygun düzenlemeler yapabilmektesiniz.

Özelleştirme adımları ;
Özel yazılacak saklı yordamları
Kullanıcı tanımlı modeller ve tablolar oluşturabilme Farklı veri kaynaklarından veri alma gibi özellikleri içermektedir. İşletmeleriniz rahatlıkla özelleştirilmiş raporlara sahip olacaktır. Oldukça geniş ve yeterli filtreleme yapılarına da mevcut olmaktadır.

logo-mind-navigator

Verileri işlemlemek, düzenlemek de oldukça kolay olmaktadır. İçeri Al / Dışarı At (Import/Export) ve veri ambarı oluşturabilme özellikleri ön plana çıkmaktadır.

image1 Top