MALİ MÜŞAVİR PLUS

LOGO MALİ MÜŞAVİR

MALİ MÜŞAVİR PLUS


logo-malimusavir

Uygulama kullanıcılar basit ve kolayca işlemlerini aksatmadan işlerini sürdürebilmektedirler. Hızlı ve akıcı bir kullanıcı işlemleri yapılmaktadır. Bu süreçte işlevsel sonuçların alınması kolaylaşmaktadır.

logo-malimusavir

Hem zamandan tasarruf etmek hem de emeğin fazlalığını engellemek adına aşağıda sıralanan modüller önem arz etmektedir:

 • Büro yönetimi
 • Muhasebe
 • Sabit kıymet
 • Bordro
 • İşletme defteri
 • Beyanname
 
logo-malimusavir

Veri yapıları ve eş kodlamalar aracılığı ile müşteri verilerinin aktarımını ve işlenmesini kolaylaştırarak kullanıcılara rahatlık kazandırmaktadır.

logo-malimusavir

Muhasebe çözümlerine verilerin işlevsel ve basit yollar ile aktarılması mümkündür. Kullanıcılar istenildiği zaman;

 • Stok
 • Fatura
 • Çek/senet
 • Banka
 • Kasa ve cari hesap
 
 

Modüllerinden veriler kolaylıkla muhasebe modülüne aktarılabilir.

logo-malimusavir

Windows düzenin kazandırdığı olanaklar ve Logo'nun itinalı bir şekilde hazırladığı pratik arayüz aracılığı ile operasyonlarınızı hızlı ve uygun bir düzende ilerletilmesi sağlanır.

image1 Top